За нас

Сара-4 ДООЕЛ како проектантска фирма е основана 1995г. во Скопје од страна на дипл.град.инж.Соња Апостолова.
Како основна дејност на Сара-4 беше проектирање на стамбени и нестамбени објекти, наменети за домување, индустриски и деловни објекти. Од почетокот па се до денес Сара-4 работи на усовршување и надоградување на нејзината основна дејност т.е. проектирањето.
За тоа единствен доказ се големиот број на проектирани и реализирани објекти.

Нашите услуги

Проектите од изработени од страна на Сара-4 ги содржат сите потребни фази кои се потребни за реализација на објектот и негово спроведување во административните служби.

Сара-4 изведува армиранобетонски конструкции, дрвени и челични конструкции, кои се и најзастапени коструктивни системи за нашето подрачје, а и скоро секаде во светот.

Сара-4 изведува армиранобетонски конструкции, дрвени и челични конструкции, кои се и најзастапени коструктивни системи за нашето подрачје, а и скоро секаде во светот.