СТАНБЕНА ЗГРАДА  PR+4+PK
Општина Карпош
ул. Орце Николов бр.182
Инвеститор Сара-4 ДОО Скопје
Објектот е составен од 50 станбени единици, паркинг простор на -1, приземјето се деловни простории
Почеток на градба Август, 2018
Завршеток на градба Март 2020