Дозволете ни да ги изградиме вашите соништа!

Изградете ја вашата иднина заедно со нас.

 

Сара-4 е реномирана компанија со 25 годишно искуство за проектирање и изведба на стамбени, индустриски и деловни објекти.

Нашите услуги

Проектите од изработени од страна на Сара-4 ги содржат сите потребни фази кои се потребни за реализација на објектот и негово спроведување во административните служби.

Сара-4 изведува армиранобетонски конструкции, дрвени и челични конструкции, кои се и најзастапени коструктивни системи за нашето подрачје, а и скоро секаде во светот.

Сара-4 изведува армиранобетонски конструкции, дрвени и челични конструкции, кои се и најзастапени коструктивни системи за нашето подрачје, а и скоро секаде во светот.

Заедно со вас од самиот почеток

Погледнете го нашето богато портфолио и одлучете сами