RiverView

1. Висина на објектот +34,5 m
2. Катност – призејме + 9 + поткровје
3. Станбени единици вкупно 100
4. Станови од 30 m² до 77 m²
5. Деловни простории со вкупно 973 m²
6. До центар – 5 km
7. До железничка и автобуска – 3.5 km
8. До меѓународен аеродром Скопје – 19.6 km

Материјалите се важни за нематеријалниот свет да биде поубав.

Квалитетните вградени материјали значат квалитетен живот.