Изградба

Монтинг Енергетика ДОО Скопје

Административен деловен објект

Објект: Административен деловен објект
Инвеститор: Монтинг Енергетика ДОО Скопје
Локација: Улица Гемиџиска бб, општина Гази Баба
Деловен и канцелариски објект на три нивоа, со вкупна површина од 650 м2, а изграден е за 60 работни дена.
Изведувавме: Земјени, бетонски, армирачки, браварски, лимарски и фасадерски работи.