Изградба

Станбена зграда за колективно живеење

Објект: Станбена зграда за колективно живеење
Инвеститор: Новоградба ДОО Скопје
Локација: 3-та Македонска бригада, општина Аеродром
Станбената зграда се состои од 96 станбени единици и има вкупна бруто површина од 9000 м2, а е изработена за 190 работни дена.
Изведувавме: Земјени, бетонски, армирачки и ѕидарски работи.