Изградба

Ројал Васе ДООЕЛ Пробиштип

Станбена зграда за колективно живеење

Објект: Станбена зграда за колективно живеење
Инвеститор: Ројал Васе ДООЕЛ Пробиштип
Локација: Улица Вера Јоциќ број 9, општина Кисела Вода
Станбената зграда се состои од 40 станбени единици и има вкупна бруто површина од 5500 м2, а е изработена за 150 работни дена.
Изведувавме: Земјени, бетонски, армирачки, ѕидарски, кровопокривачки, лимарски и фасадерски работи.