Изградба

Клиент

Станбена куќа

Објект: Станбена куќа
Приватен инвеститор
Локација: Горно Соње, општина Сопиште
Станбена куќа која се состои од три споени делови, со вкупна површина од 500 м2, а изграден е за 50 работни дена.
Изведувавме: Земјени, бетонски, армирачки работи.