Предлог уредување на стан од тип B1

Станот е доста компактен, површината за комуникации е сведена на минимум, одлично е осветлен, сите простории имаат соодветни димензии кои гарантираат удобност и комфор. Нема непотребни ќошиња кои би ограничувале во ентериерното уредување.

stan2 predlog
stan2 predlog3

*преглед на просторот во 360