Предлог уредување на стан од тип B2

Стан на агол, со двострана ориентација и тераса со поглед на двете страни. Функционално решен, со јасно диференцирање на дневниот од ноќниот престој. Дневната со кујната и трпезаријата се поврзани во една функционална целина, а спалните соби имаат свој дегажман. Просторот за комуникација е сведен на минимум, што гарантира максимално искористување на секој квадратен сантиметар.

stan6 predlog3

*преглед на просторот во 360